“ผู้พัน ออฟ” ผบ.ร.8 พัน.2 ส่งมอบบ้านเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ น้องทหารคนเล็ก

"ผู้พัน ออฟ" ผบ.ร.8 พัน.2 ส่งมอบบ้านเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ น้องทหารคนเล็ก โครงการ ซ่อมแซมบ้านทั่วไทย ให้กับผู้ที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ สนองตอบนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก...