“มข.”สร้างความแตกต่าง “ป.ปลาส้มโพธิ์ตาก” ผสานวัสดุธรรมชาติ ยกระดับของฝาก ต.บ้านผือขอนแก่น สู่แบรนด์พรีเมี่ยม

"มข."สร้างความแตกต่าง “ป.ปลาส้มโพธิ์ตาก” ผสานวัสดุธรรมชาติ ยกระดับของฝาก ต.บ้านผือขอนแก่น สู่แบรนด์พรีเมี่ยม การดำเนินกิจกรรมมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์...