“ผอ.รพ.ขอนแก่น” ท้าพิสูจน์อาคารกำจัดขยะติดเชื้อ ยันปลอดภัย ชี้ถูกกลั่นแกล้ง

"ผอ.รพ.ขอนแก่น" ท้าพิสูจน์อาคารกำจัดขยะติดเชื้อ ยันปลอดภัย ชี้ถูกกลั่นแกล้ง แฉ!เกมการเมือง ถูกกลั่นแกล้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น...