เหล่ากาชาดขอนแก่น ออกเยี่ยม และมอบเงิน ผู้ป่วยติดเตียง ฐานะยากจน

เหล่ากาชาดขอนแก่น ออกเยี่ยม และมอบเงิน ผู้ป่วยติดเตียง ฐานะยากจน เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ออกเยี่ยมและมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมด้วยถุงยังชีพช่วยเหลือแก่นางสาวแว่น ไกรดวง...

ผบช.ภ.4 มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ สภ.กระนวน จ.ขอนแก่น

ผบช.ภ.4 มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ สภ.กระนวน จ.ขอนแก่น วันนี้(27 เม.ย. 66) นางดุจเดือนดารา เวชโอสถ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4 และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญกับผู้ป่วยติดเตียง...