แห่!สมัคร เป็น ผู้แทนเกษตรกร (กฟก.)พื้นที่ภาคอีสาน

แห่!สมัคร เป็น ผู้แทนเกษตรกร (กฟก.)พื้นที่ภาคอีสาน กองทุนฟื้นฟูฯ เปิดรับสมัครผู้แทนเกษตรกร 2566 เข้ามาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแก้ปัญหาให้เกษตรกรกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น...