“เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม” ไม่ทอดทิ้งกันมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ที่กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

"เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม" ไม่ทอดทิ้งกันมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ที่กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม...