คลิป น้ำท่วมขังหลังฝนตก รอระบาย

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ได้เกิดฝนตกหนักในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น เป็นผลทำให้ปริมาณน้ำมีมาก น้ำใต้ไหลท่วมบ่าถนน ศรีจันทร์ บึงหนองโคตร...