เทศบาลนครขอนแก่นจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมเพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เทศบาลนครขอนแก่นจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมเพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ Ozone Village Khon Kaen นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์...