“กอ.รมน.ขอนแก่น”ติดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปลูกฝังเยาวชนรักสถาบัน

“กอ.รมน.ขอนแก่น”ติดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปลูกฝังเยาวชนรักสถาบัน กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่นติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ...