เปิดตัว “มูเตลู เอ็กซ์โป 2023” พร้อมอัญเชิญ “พระศรีคเณศวร ปางโลกสนเทศมหาคณปติ”

เปิดตัว "มูเตลู เอ็กซ์โป 2023" พร้อมอัญเชิญ "พระศรีคเณศวร ปางโลกสนเทศมหาคณปติ" https://youtu.be/eT1YtR55geA?si=9Ko2nCAfvGwMcWNn (คลิป) สัมภาษณ์ นายวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น...