มข เปิดตัวโครงการ “ต้นแบบระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์”

มข เปิดตัวโครงการ “ต้นแบบระบบชาร์จรถ EV แบบ V2H ที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์” 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...