ตํารวจภูธรภาค 4 ระดมกวาดล้างอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ลานห้า สำนักงานตำรวจภูธร ภาค 4  พล.ต.ท สุรชัย  ควรเดชะคุปต์   ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ได้แถลงถึงการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นช่วง...