ขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่อำเภอเปือยน้อย

ขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่อำเภอเปือยน้อย 20 เม.ย. 66 ที่ โรงเรียนบ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...

ขอนแก่น ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่อำเภออุบลรัตน์

ขอนแก่น ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่อำเภออุบลรัตน์ 17 พ.ย. 63  ที่ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น   นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...