เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ กฟผ.

เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ กฟผ. โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ กฟผ. เริ่มเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เสริมความมั่นคงไฟฟ้าพลังงานสะอาด...

พาณิชย์ จ.ขอนแก่น”เปิดงาน”ตลาดนัด ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

พาณิชย์ จ.ขอนแก่น"เปิดงาน"ตลาดนัด ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน https://youtu.be/2r-lDgy4tGw?si=jx9MopCyAYKaRBfm ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานตลาดนัดร่วมค้า Farmer Field Fresh Fair @แฟรี่พลาซ่า มาเลือกซื้อสินค้าเกษตร...