สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สัมมนาสัญจร จังหวัดขอนแก่น ภายใต้หัวข้อ “ภัยในตลาดเงิน และ ภัยในตลาดทุน”

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สัมมนาสัญจร จังหวัดขอนแก่น ภายใต้หัวข้อ "ภัยในตลาดเงิน และ ภัยในตลาดทุน" 7 มิ.ย. 66. ที่สำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด...