อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน วางเป้าหมายเสริมแกร่งอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการอีสาน

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน วางเป้าหมายเสริมแกร่งอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการอีสาน สัมภาษณ์  นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ ภูมิภาคอาเชียน สัมภาษณ์. ดร.ชุติมา...