ขอนแก่น เตรียมจัดมหกรรมแคนโลก พบหมอแคนจาก 6 ประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขงร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ขอนแก่น เตรียมจัดมหกรรมแคนโลก ครั้งแรกของโลกอย่างยิ่งใหญ่สู่สายตาชาวโลก และมีหมอแคนจากของประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขงร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมื่อเวลา10.00 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566...