นักวิจัย มช สร้างสรรค์ ” เจลลี่ดริ๊งเรืองแสง ” เครื่องดื่มรูปแบบใหม่

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างสรรค์ ” เจลลี่ดริ๊งเรืองแสง ” เครื่องดื่มรูปแบบใหม่ได้จากสีที่สกัดจากสาหร่ายของไทย สามารถเรืองแสงได้ภายใต้หลอด Black light blue fluorescent...