แพทย์ มข.ชวนรู้จักอาการ “โรคมะเร็งปอด” รู้ไว รักษาทัน หายขาดได้

แพทย์ มข.ชวนรู้จักอาการ “โรคมะเร็งปอด” รู้ไว รักษาทัน หายขาดได้ "โรคมะเร็งปอด”เกิดจากเซลล์ปอดปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็ง แล้วเพิ่มจำนวนกลายเป็นก้อนเนื้อมะเร็ง ซึ่งปัจจัยอันดับ 1...