“มข.”สานฝันร่วม สร้างแรงบันดาลใจ หนุนเด็กอีสาน ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ กีฬาวอลเลย์บอล

"มข."สานฝันร่วม สร้างแรงบันดาลใจ หนุนเด็กอีสาน ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ กีฬาวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลโครงการ KKU Volleyball Academy ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ...