มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ นร.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ จ.ขอนแก่น

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ นร.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ จ.ขอนแก่น นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบสิ่งของพระราชทานครั้งนี้...