ครบรอบ 31 ปี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น…สุขุม กาญจนะกัณโห อดีต ผจก.บริหารวิทยุฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน (

ครบรอบ 31 ปี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น...สุขุม กาญจนะกัณโห อดีต ผจก.บริหารวิทยุฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน (ทีมงาน kk news. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับรศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี...