บุคลากรทางการแพทย์ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ยี่ห้อ ไฟเซอร์ ที่หน่วยบริการ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง

บุคลากรทางการแพทย์ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ยี่ห้อ ไฟเซอร์ ที่หน่วยบริการ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง หน่วยบริการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้เร่งฉีดวัคซีน COVID-19 ยี่ห้อ Pfizer...