สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวปี SoftPowerสร้างImpactระดับโลก

สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวปี SoftPowerสร้างImpactระดับโลก เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย แถลงข่าวมั่นใจ 100% สงกรานต์ปี 2567สร้าง Soft Power ระดับประเทศ และเกิด Impact ในระดับโลกได้...