จิตอาสา ขอนแก่น พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จิตอาสา ขอนแก่น พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 พค 2666 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 11 ตำบลท่าพระ...