จ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามหลักพุทธธรรม

จ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามหลักพุทธธรรม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กำหนดให้มี ผู้ช่วยคนพิการ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะรายบุคคล...

ต้มไก่บ้าน 3 พี่น้อง

ร้านต้มไก่บ้าน 3 พี่น้อง

ขับรถมาจากมหาสารคาม จะไปร้อยเอ็ด ใกล้เที่ยงเริ่มหิวข้าวแล้ว   ก่อนถึงร้อยเอ็ดประมาณ 10 กม  เจอร้านอาหารฝั่งซ้ายมือ มีรถจอดรถเยอะมา เห็นป้ายชื่อร้าน ร้านต้มไก่บ้าน 3 พี่น้อง  บรรยากาศร่มรื่น  ร้านสไตล์แบบอีสาน...