‘ส.ร้านค้าปลีกไทยยุคดิจิทัล’ จับมือ ‘มข.’ ติดเขี้ยวเล็บ ร้านค้าปลีก

'ส.ร้านค้าปลีกไทยยุคดิจิทัล' จับมือ 'มข.' ติดเขี้ยวเล็บ ร้านค้าปลีก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมร้านค้าปลีกไทยยุคดิจิทัล...