“สพป.ขอนแก่น”จัดมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 

"สพป.ขอนแก่น"จัดมอบเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต...