รองเลขาธิการนายกฯเยี่ยมชมระบบราง มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น

รองเลขาธิการนายกฯเยี่ยมชมระบบราง มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทืร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน...

มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น อบรมช่างชุมชน อิเล็กทรอนิกส์

มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น อบรมช่างชุมชน อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ อาคาร 9 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มอบ ผศ.ดร.อดิเรก จันตะคุณ...