มข จัด แข่ง KKU วอลเลย์บอลอะคาเดมี่

มข จัด แข่ง KKU วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ สัมภาษณ์.  รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัมภาษณ์ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช...