มทบ 23 นำจิตอาสาพัฒนาวัดป่าวิเวกธรรม

มทบ 23 นำจิตอาสาพัฒนาวัดป่าวิเวกธรรม พันเอก อวยชัย เอกะกุล ผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่ 23นำทีมจิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน กองพันมณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ 1 คัน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา...