จ.ขอนแก่น จัดงานวันครู

จ.ขอนแก่น จัดงานวันครู จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันครู ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูส่งเสริมความสามัคคีธรรม...