“มทบ23″เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 ก.พ. วันทหารผ่านศึก”

"มทบ23"เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 ก.พ. วันทหารผ่านศึก" ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวัน “ทหารผ่านศึก“ เพื่อเป็นการสดุดี เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละชีวิต เลือดเนื้อ ปกป้อง...