“จ.ขอนแก่น” งานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และพิธีรับปฏิทินหลวง

"จ.ขอนแก่น" งานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และพิธีรับปฏิทินหลวง จ.ขอนแก่น วางพานพุ่มดอกไม้สดงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และพิธีรับปฏิทินหลวง วันที่ 18 มกราคม...