รวมพลังสตรี สร้างสรรค์งานพัฒนา สืบสานภูมิปัญญา ผ้าถิ่นทันสมัย ไทขอนแก่น

รวมพลังสตรี สร้างสรรค์งานพัฒนา สืบสานภูมิปัญญา ผ้าถิ่นทันสมัย ไทขอนแก่น .จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อโครงการ "รวมพลังสตรี สร้างสรรค์งานพัฒนา สืบสานภูมิปัญญา ผ้าถิ่นทันสมัย...