“ศอ.7 ขอนแก่น”จัดรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2566

"ศอ.7 ขอนแก่น"จัดรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2566 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดกิจกรรมการรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2566 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ร้านอาหารที่ใช้เกลือและเพิ่มเติมรสเสริมไอโอดีน...