ศูนย์ฯออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมอาชีวะบำบัด

ศูนย์ฯออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมอาชีวะบำบัด 16 สิงหาคม 2565 ที่ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท ขอนแก่น นายสุภวัฒน์. หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น...