สิ้นแล้ว “ปู่ฤาษีโสฬส” บรมครูใหญ่วิชาอาคมแดนอีสาน

สิ้นแล้ว "ปู่ฤาษีโสฬส" บรมครูใหญ่วิชาอาคมแดนอีสาน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ อาศรมปู่ฤาษีโสฬส บ้านโคกก่อง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายเฮง ทองแท่งไทย ประธานกลุ่มเทพประทานพรกรุ๊ป พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์...