นายกรัฐมนตรี ชื่นชม ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น

นรม. กล่าวแสดงความชื่นชม ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น ในโอกาสที่สามารถป้องกันแชมป์เปี้ยนโลกของสภามวยโลกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวท 115 ปอนด์ นรม. กล่าวแสดงความชื่นชม ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น...