“ศวปถ.”ร่วมมือภาคีเครือข่าย 8 อำเภอขอนแก่น ยกระดับการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพ

"ศวปถ."ร่วมมือภาคีเครือข่าย 8 อำเภอขอนแก่น ยกระดับการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน...