“สช.” เปิดแนวทางคลี่คลาย ‘ความขัดแย้ง’ ด้วยการสร้าง ‘สุขภาพทางปัญญา’ตามธรรมนูญฯ สุขภาพ ฉบับ 3‘

"สช." เปิดแนวทางคลี่คลาย ‘ความขัดแย้ง’ ด้วยการสร้าง ‘สุขภาพทางปัญญา’ตามธรรมนูญฯ สุขภาพ ฉบับ 3‘ สช. ผนึกภาคีเครือข่ายชวนทำความเข้าใจ “สุขภาวะทางปัญญา” หนึ่งในมิติด้านสุขภาพที่สำคัญ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯ...

‘เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข ‘จับมือ ‘สช.’ กับ ‘กขป. 7’จัดเวทีสร้างสุขที่ปลายทาง

'เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข 'จับมือ 'สช.' กับ 'กขป. 7'จัดเวทีสร้างสุขที่ปลายทาง วาระสุดท้ายของชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดแน่นอนสำหรับทุกคน ทุกคนล้วนต้องการให้ชีวิตในระยะ สุดท้าย...

สช.จับมือภาคีขับเคลื่อนงานวิจัย เพิ่มขีดจำกัด ‘ชุมชน’ – ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ด้วยแนวคิด ‘ประเมินผลเพื่อพัฒนา’ ค้นหา ‘นวัตกรรม’ รับมือวิกฤตอนาคต

สช.จับมือภาคีขับเคลื่อนงานวิจัย เพิ่มขีดจำกัด ‘ชุมชน’ - ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ด้วยแนวคิด ‘ประเมินผลเพื่อพัฒนา’ ค้นหา ‘นวัตกรรม’ รับมือวิกฤตอนาคต สช. จับมือภาคีเครือข่ายร่วมเคลื่อนงานวิจัย...

‘สช.’ผนึกเครือข่ายพื้นที่สร้างสุขภาวะ ร่วมเรียนรู้ผ่านต้นแบบ ‘กลุ่มสามพราน’

'สช.'ผนึกเครือข่ายพื้นที่สร้างสุขภาวะ ร่วมเรียนรู้ผ่านต้นแบบ ‘กลุ่มสามพราน’ สช.จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนา “เครือข่ายนักสานพลังสร้างสุขภาวะในพื้นที่” รุ่นแรก ระดมภาคีกลุ่มคนทำงานด้านสังคม...

“สช.”สร้าง ‘เครือข่ายสื่อสุขภาวะ’ กขป. เชื่อมนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่-ประเทศ

"สช."สร้าง ‘เครือข่ายสื่อสุขภาวะ’ กขป. เชื่อมนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่-ประเทศ สช.ระดมสื่อสุขภาวะ “กขป.” 12 เขตสุขภาพ จัดเวทีสร้างเครือข่ายด้านสื่อสุขภาวะ ร่วมวางแผนงาน-เป้าหมายการขับเคลื่อนด้านสื่อ...

“สช.”เริ่มแล้ว กระบวนการรับสมัคร สรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)

"สช."เริ่มแล้ว กระบวนการรับสมัคร สรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) กลไก คสช. ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยเมื่อครบวาระ...

สช. เตรียมชวน ‘พรรคการเมือง’ ไขข้อข้องใจ ใช้เงินจากไหนจัดสวัสดิการ

สช. เตรียมชวน ‘พรรคการเมือง’ ไขข้อข้องใจ ใช้เงินจากไหนจัดสวัสดิการ “สช.-IHPP” เปิดเวทีสนทนาสาธารณะ (Policy Dialogue) สำรวจความพร้อม-ความเป็นไปได้ต่อการสร้าง ‘ระบบหลักประกันรายได้รองรับสูงวัย’ เพื่อสร้างความมั่นคงหลังเกษียณ...