มข.และสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมมือขับเคลื่อนด้านวิชาการมีมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานองค์กรวิชาชีพ

มข.และสถาบันพระบรมราชชนก ร่วมมือขับเคลื่อนด้านวิชาการมีมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานองค์กรวิชาชีพ ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 2301 ชั้น 3 อาคาร 2...