“กขป.7″จับมือ “สปสช. 7 “จัดเวทีเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้สูงอายุ จ.กาฬสินธุ์

"กขป.7"จับมือ "สปสช. 7 "จัดเวทีเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้สูงอายุ จ.กาฬสินธุ์ กขป. 7 ร่วมกับ สปสช. 7 ขอนแก่น พร้อมด้วย ศูนย์อนามัยที่7 และสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จ.กาฬสินธ์ ร่วมพัฒนากลไกการสื่อสาร...