“สภากาชาดไทย” จัดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ จ.ขอนแก่น

"สภากาชาดไทย" จัดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ จ.ขอนแก่น สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...