ขอนแก่นพร้อมเปิดใช้สถานีรถไฟลอยฟ้าแห่งแรกภาคอีสาน

ขอนแก่นพร้อมเปิดใช้สถานีรถไฟลอยฟ้า… 7 มีนาคม 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม...