“สภาวัฒนธรรมขอนแก่น” ชู“หมอลำและฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เป็น Soft Power ที่สืบทอดกันมายาวนาน

"สภาวัฒนธรรมขอนแก่น" ชู“หมอลำและฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เป็น Soft Power ที่สืบทอดกันมายาวนาน 'สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น' และ'องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น' จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หมอลำและฮีตสิบสอง...