ตร.จราจร ขอนแก่นปลื้ม รับมอบป้อมจราจร 2 ป้อมจาก รร.เมทนีดล

ตร.จราจร ขอนแก่นปลื้ม รับมอบป้อมจราจร 2 ป้อมจาก รร.เมทนีดล https://youtu.be/6bDsIQUQI-k?si=sgR0qq39vuLC585w ตำรวจจราจรที่ทำงานกำกับไฟจราจร อำนวยความสะดวกกับประขาชน ทั้ง 2 แยก มีที่บังลมบังฝน. โรงเรียนเมทนีดล...