สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่นวันสุดท้ายคึกคัก พรรคเล็ก ส่งผู้สมัครลงทุกเขตเลือกตั้งหวังคะแนนปาร์ตี้ลิสต์

สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ขอนแก่นวันสุดท้ายคึกคัก พรรคเล็ก ส่งผู้สมัครลงทุกเขตเลือกตั้งหวังคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ 7 เม.ย. 66 ที่ศาลาประชาคม จ.ขอนแก่น สถานที่ที่ กกต.ขอนแก่น ได้กำหนดเป็นสถานที่ของการรับสมัครรับเลือกตั้ง...