“สช.”-“สธ.”ถอดบทเรียน ‘การมีส่วนร่วมสังคม’ชักชวนภาคีจัดทำ ‘แนวทาง-ข้อเสนอ’พัฒนาเอกสารเข้าวงถก ‘สมัชชาอนามัยโลก’

"สช."-"สธ."ถอดบทเรียน ‘การมีส่วนร่วมสังคม’ชักชวนภาคีจัดทำ ‘แนวทาง-ข้อเสนอ’พัฒนาเอกสารเข้าวงถก ‘สมัชชาอนามัยโลก’ สช.-สธ.จัดวงประชุมยกระดับ “การมีส่วนร่วมของสังคม” เพื่อสุขภาวะ...