มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือ สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย ลุยปั้น นศ. มุ่งสู่สตาร์ทอัพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือ สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย ลุยปั้น นศ. มุ่งสู่สตาร์ทอัพ การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย...